Historia

År 1925 den 9 dec. bildades Umeåortens Biodlarförening. Sedan flera lokala föreningar tillkommit, bildades senare Västerbottens läns biodlareförbund. Vid slutet av 1942 hade förbundet 348 medlemmar, fördelade på fyra lokalföreningar.

KÄLLA: Alexander Lundgren och Gösta Notini, Boken om bina, Albert Bonniers Boktryckeri 1943.