Sponsorer

Följande företag har bidragit genom att köpa in material till Umeortens biodlarförening: