Biinformation och Bihälsa

Vi har gjort en karta där man kan se vilka sorts bin som finns var runt Umeå?

Här nedan finns mer att läsa och lyssna på om bin

Bisjukdomar

Webinarier

Bibba publicerar ett antal webinarier som man kan lyssna på. Mycket handlar om Nordiska bin: https://bibba.com/webinars/ (Engelska) Bl a rekommenderas denna https://bibba.com/local-bees-better/ (Engelska), som berör varför man inte skall flytta bin kors och tvärs.

Youtube-länkar

Genetik

Basic Honey Bee Genetics for beekeepers, John Schambers National Honey Show (Engelska)

The Origins and Diversity of Apis Mellifera in Ireland, Prof Grace MacCormack (Engelska)

Global pandemics, bee imports and native bees (Engelska)

Avläggare

Skapar nya bisamhällen – enkel delning, Olof Laurin (Svenska)

Avläggare som själv får föda upp drottning, Olof Laurin (Svenska)

Avläggare – Två avläggare i samma låda, Allt om biodling (Svenska)

Vårundersökning

Vårundersökning – praktisk lektion, Allt om biodling (Svenska)

Biodling

Beekeeping at Buckfast Abbey –Past and Present – BIBBA (Engelska)

Dragväxter för trädgårdsodling

Här följer lite tips på olika dragväxter som går bra att odla i vår växtzon.

Perenner:

Isop
Röd solhatt
Blå bolltistel
Fläckflockel
Esparsett
Backtimjan
Vitklöver
Praktveronika

Anueller:

Gurkört
Blå Snokört
Bovete
Honungsört (facelia)
Praktvädd
(finns i många färger)
Kryddtimjan
Blodklöver
Reseda