Svärmning

Numera finns det en svärmansvarig, som man kan ringa till om man ser en svärm i vårt distrikt.

För tillfället är Mats Sundling svärmansvarig, för kontaktuppgifter se Styrelsen.