Vilka bin finns var?

I samband med honungsrapporten 2020, så frågade vi i styrelsen vilken sorts bin varje medlem hade. Observera att bigårdana ofta inte står där medlemmarna bor, men man kan ändå få en bra uppfattning om vilka bin som finns var. Det är viktigt att man har samma sorts bin som sina grannar. Om man korsar bin av olika raser går de egenskaper man framavlat för respektive biras förlorade och resultatet blir bin som oftast inte har de egenskaper man eftersöker (snällhet, svärmbenägenhet, renhållning, varroaresistens, etc)