Slungrum

Vi har flyttat ut ur bigården i Kåge och har numera ett slungrum i de lokaler som Skellefteå Bouleklubb huserar i vid Sjungande daldens idrottsplats.

Adress:
Brännavägen 70 Sjungande Dalens IP
93144 Skellefteå

Slungrummet bokas genom Kent Sidén: 070-3968474 sidenlund@hotmail.com eller genom att boka direkt via länken härunder.

När du bokat tid för slungning finns lånekort hos Roger Johansson: Serenadvägen 4 070-8987363 ro.joh67@gmail.com. Kortet behövs för att komma in i huset.

Nyckeln till själva rummet finns i en nyckelbox utanför dörren i korridoren på vänster hand.

Att använda slungrummet

Boka slungrummet