Styrelsemöte 2021-05-25

Minnesanteckningar

Styrelsemöte 3-2021 zoommöte tisdag 25/5 2021 kl 19.00

Närvarande: Britta Burström, ordf., Ola Friström, Anders Saadio, Arja Kautto sekr.

Frånvarande: Gun-Mari Bäckström,  Tommy Holmström

§1                  Mötets öppnande,

Britta öppnar mötet

§2                  Godkännande av dagordning + ev övriga frågor

Dagordning godkänns.

Övrig fråga från Anders: info om FB-sida och veganrörelsepropaganda

Britta: angående en vaxsmältare

Arja: info om Jordbruksverket-sida om aktuellt smittläge

Arja: om pallcontainer med vintermat

§3                  Föregående minnesanteckningar godkändes

                      Nyckelfrågan löst.

                      Minnesanteckningar godkändes

§4                  Utrustning Sjungande dalen:

Hylla – bör mätas först innan vi kan köpa in en hylla

vagn – Kent kollat, vore praktisk att ha en vagn som transport och ”bord” i samband med slungning. Blir enklare att hålla rent. Har lite större hjul, terränggående, kostar cirka 1000,-. Borde mäta först dörröppningarna i den nya lokalen först. Kent får uppdraget att köpa in en vagn.

Refraktrometern – saknas i inventarielistan

§5                  Hämta det sista i Kåge

Koden samma som tidigare – det finns kvar en hel del saker kvar i ladan/ladugården.

Datum för att åka till Kåge och se över vad finns kvar.

Onsdag 2 juni kl 18 träff i Kåge för att köra hem till Britta (sic!) allt som föreningen har kvar där ute.

§6                  Sälja gräsklipparen

Hembygdsföreningen i Kåge vill köpa gräsklipparen.
Vi ger dem priset 6000,-.

Britta får detta som ett uppdrag att sköta med Ingvar Boman.

§7                  Pollenjakten

Ola har anmält sig till detta. Pollenfälla har kommit. Inte igång än.
Ola har kontakt med forskaren i Umeå, vilka pollenkällor bina hämtar pollen.

§8                  Svärmfångare

Lars-Olof Lindgren har meddelat tillsammans med Åke Paulsson att fånga svärm i vår förening. Namnen med telefonnummer läggs ut på hemsidan.

§9                  Hemsidan

Jättefin bild på framsidan och resten i ordning och reda.
acbiodling.se/skelleftea/

§10                SBR-handbok i bihälsa,

4 st böcker kommit till föreningen.

Britta har dem hemma hos sig.

En bok skulle kunna vara kvar i slungrummet.
Arja vill låna en för att läsa och kolla första utkastet.

§11                Ekonomirapport

Vi har fått bidrag från Kulturnämnden 8 500,- för 2021.

Ekonomin är i ordning. Saldot 69 700,-, varroakontot 20 000,-.

Britta – medlemmar inte hämtat vax, därav inte så många inbetalningar

§12                Kommunprojekt i Sjungande dalen

Händer inte något i år. Kommer att pågå flera år.

§13                Övriga frågor

  • Vaxsmältare – ej till salu än men senare.
  • FB-sidan som Lars-Olof Lindgren har blir Skellefteortens sida och öppen för alla. Lars-Olof blir kvar som administratör tillsammans med en till person.
  • Veganrörelsepropaganda ”The Village Vegan” mot biodlare och att äta honung, mycket felaktigheter i informationen. Detta borde bemötas av SBR. Bekymmersamt. Vore bra att ge information till medlemmarna för att vara beredd med rätt information.
  • Jordbruksverket ansvarar för smittövervakning på djursidan
  • Frakten förstör tanken om att beställa pallcontainer

§14                Höstträff

Planen är att ha en höstträff för hela föreningen under vecka 35.

§15                Mötets avslutande

Britta avslutar mötet.

Nästa styrelsemöte 17/8 kl 19.00 förhoppningsvis fysiskt möte.

Då sker planering av höstträffen för föreningen under vecka 35.