Styrelsemöte 2021-02-23

Minnesanteckningar fört vid Skellefteortens Biodlarförenings styrelsemöte 1-2021 23/2 2021 (digitalt).

Närvarande:  Britta Burström, ordförande
                      Arja Kautto
                      Anders Saadio
                      Kent Sidén
     Gun-Mari Bäckström
                      Ola Friström
                      Tommy Holmström

§1                  Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2                  Anders rapporterade att hemsidan har fått en ny adress och ska byggas om från början i programmet WordPress. Anders kände sig inte hemma i denna men Tommy anmälde sig att kunna hjälpa till då han var bekant med programvaran. Information som bör finnas med är styrelse, mentorer, var slungrummet finns, protokoll mm

§3                  Det börjar vara dags att färdigställa lokalen i Sjungande Dalen men då vi har Corona så avvaktar vi lite. Vad som behövs är bl a hyllor och att vi sorterar vad som ska säljas.

§4                  Nyckelfrågan: vi sätter en nyckelgömma utanför vår låsta dörr, den som hyr får koden efter betalning. Man behöver en nyckelbricka för att komma in genom huvuddörren och vi har bara en. Förslag är att vi bara slungar när bouleklubben har sina träningar då huvuddörren är öppen. Förslag till att ha brickan hos någon som bor nära lokalen. Vi har en medlem, Roger Johansson, Serenadvägen, som ska kontaktas.

§5                  Det finns en önskan från medlemmar om mer information om varroa. Förslag om zoom möte i mars med föreläsare Mari-Anne Andersson. Arja kontaktar henne och återkommer med dag och tid.

§6                  När det gäller att använda myrsyra på våren för att framtvinga ev nedfall av varroa så vill vi veta mer om konsekvenserna för bisamhällena. Arja kollar om  Mari-Anne Andersson kan ta med det i sin föreläsning.

§7                  När det gäller oxalsyrebehandling så kollar Arja upp priser på förbrännare av syran, om man köper fler så kan man kanske få bättre priser och kan sälja till våra medlemmar. Annars köper funderar vi på att köpa in ett par stycken som vi kan låna ut till medlemmarna. Vi har förstått att det är snällare för bina med den metoden än att spruta på bina på senhösten.

§8                  Försäljning av redskap finns under §3 med tillägget att vi har kvar kupor i uthuset i Kåge. Dit kan vi inte ta oss förrän snön är borta. Tas upp vid ett senare möte.

§9                  Arja drog de ekonomiska förutsättningarna. Nu då vi lämnat ifrån oss Kågegården så är vi inte längre i antågande av konkurs. Vi har ett separat konto för utbildning i samband med bisjukdomar som t ex varroa.

§10                Övriga frågor:                   
Arja har pratat med Sv Kyrkan om Kyrkhelgen men de har inget besked om denna då läget är så osäkert. Återkommer så fort de kan.

§11                Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun-Mari Bäckström