Styrelsemöte 2021-04-20

Minnesanteckningar fört Skellefteortens Biodlarförenings styrelsemöte 2-2021 20/4 2021 (digitalt).

Närvarande:  Britta Burtström, ordförande
                      Arja Kautto
                      Anders Saadio
                      Kent Siden
                      Gun-Mari Bäckström
                      Ola Friström

§1                  Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2                  Dagordningen godkändes med tillägg för uppräknade övriga frågor.

§3                  Anders vill att någon skickar över en tjusig bild med bimotiv av något slag som han kan använda till förstasidan. Sen ville han få tips om sådant som ska vara med på hemsidan. Där ska styrelsen vara med med kontaktuppgifter, andra som fått uppdrag t ex biförmedlare, mentorerna ska också upp på hemsidan. Alla skickar till Anders tips på vad mer som kan vara med.

§4                  Roger Johansson som bor i Sjungande Dalen, har lovat att ha nyckelbrickan till lokalen hos sig så den som hyr slungan och behöver kan kontakta honom. När pandemin börjar ge med sig kommer bouleklubben att vara där mer och då är ytterdörren olåst. Inredningen ligger vi lite lågt med då vi väntar på vaccinering. Vi behöver bl a vägghylla, förslag från Kent att vi skaffar en typ av vagn så vi kan lasta den på parkeringen och rulla in lådorna då de är tunga. Kent kollar vad som finns på marknaden och pris. Ola använde sig av refraktometern i Kåge och funderade om vi fortfarande har den. Arja kollar på inventeringslistan och återkommer.

§5                  Gjordes lite reflektioner efter Mari-Anns föreläsning på zoom. Bra föreläsning men tanken på myrsyra eller inte så ringde Britta bitillsynsman Helena Hedman, hon berättade då att enligt en EU-lag ska veterinärer ta över besiktningen från 2022. Ola tog upp att den varroabekämpning vi har idag är ingen långsiktig lösning och berättade om en artikel om en norsk biodlare, Terje Reinertsen, som avlar på varroaresistenta bin. Kunskapen måste finnas någonstans, kan vara ett projekt för SLU. Arja kollar med SLU vad de gör om varroa och resistens. Britta berättade att Helena hade tipsat om Mats Andersson, Bölebyn, Piteå som tillverkar wettexduk + myrsyra, inplastad och avsedd för ett samhälle till försäljning. Han tar även emot vax för tvätt och prägling där du får igen ditt eget vax.

§6                  Kyrkhelgen är inställd p g a Covid-19.

§7                  Vi skjuter vår/sommarträff till sensommar/höst förslag v 35.

§8                  En medlem har kommit med förslag om en facebookgrupp för Skellefteå biodlare. Då det finns en grupp biodlingskurs Skellefteå så tar Anders kontakt med moderatorn i den gruppen och kollar om vi kan gå ihop. Annars så kontaktar vi medlemmen och hör om hen kan åta sig uppdraget att skapa en grupp.

§9                  Ytterligare en medlem föreslog att vi skulle ordna zoom möten för att diskutera, utbyta erfarenheter mm. Ander återkopplar till hen och berättar om gratis zoom som hen kan använda sig av själv och bjuda in vem hen vill.

§10                *Ekonomi: Arja redogjorde för likviditeten och presenterade ett kontoutdrag. Hon har bytt försäkring från huset till lokalen i Sjungande Dalen. Hon har även lämnat in bidragsansökan till kommunen och väntar besked.

*Sjungande Dalens koloniområde ville att någon skulle sätta dit en kupa. Vi ska tipsa de som bor i närheten om möjligheten.

*Vinterfoder-Bifor levereras idag i 16 kg plasthinkar och alla återanvänder inte hinkarna utan de går till återvinningen. Arja har tittat på ett miljövänligare sätt nämligen pallcontainer som innehåller 1300 kg. Tanken är då att man går ihop ett antal biodlare och delar på pallcontainern. Hon kollar just nu priser och ev ska hon prova till hösten. Hon återkommer med rapport om hur det kan hanteras när man får hem en sådan container.

*Oxalsyreångaren vi funderade på att köpa in kollade Arja priser på. De olika alternativen var ungefär lika dyra så vi beslöt att inte köpa in.

*Nästa möte blir 25/5

§11                Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun-Mari Bäckström